Styrearbeid-styrekurs-foredrag-HMS-mentor

Behovet for et profesjonelt styre

Hva kan et profesjonelt styre tilføre driften og resultatet i et AS?

Hvilken kompetanse og hvilken kapasitet skal styret tilføre bedriften?

Styreleder er daglig leders nærmeste overordnet og skal være daglig leders sparringpartner.
Det er eiernes ansvar ved Generalforsamlingen å bestemme seg for styresammensetningen – til selskapets beste.

Styrets oppgaver er, i tillegg til det lovpålagte, svært ulikt fra selskap til selskap. Mye kan være de samme utfordringene og mye kan krever den samme kompetansen. Det er allikevel selskapet og eiernes målsetting som vil danne grunnlaget for styrets arbeidsoppgaver.

 

Styrekurs og foredrag

Foredrag/kurs kan inneholde:

  • Styret og lovgivningen
  • Forvaltningen av selskap
  • Ansvar og plikter i styret
  • Strategi
  • Styreleders og daglig leders oppgaver
  • Tips om styreutvelgelse
  • HMS Kurs og konsulent

 

Mentor

Auxilium Retail AS er tilknyttet positive personer med  lang erfaring, høy kompetanse og gode relasjoner. Disse kan stille seg til disposisjon som mentorer. Dette kan være en unik mulighet.